Περιλήψεις Εργασιών 16ου ΠΣΚ

- Εργασίες ανά θεματική περιοχή

 

- Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών που θα συμμετάσχουν στο 16ο ΠΣΚ

ID Paper

Τίτλος Εργασίας

Θεματική Περιοχή

Συγγραφείς

Παρουσίαση

 

1607

Μελέτη επίδρασης της μεθόδου παρασκευής τρισδιάστατα εκτυπωμένων ζεόλιθων ZSM-5 για την αφυδάτωση μεθανόλης προς DME

Καταλυτική μετατροπή CO2

Β. Κοΐδη*, Σ. Κολτσακίδης, Ε. Τζιμτζίμης, Δ. Τζέτζης, Α.Α. Λάππας, Ε. Ηρακλέους

POSTER

 

1608

Πράσινα καύσιμα μεταφορών από γεωργικά και δασικά απόβλητα

Βιοκαύσιμα

Δημητριάδης Αθανάσιος, Μπεζεργιάννη Στέλλα, Βασδέκης Βασίλης, Κεκές Χρήστος, Josef Simek

POSTER

 

1609

Αναβάθμιση του gasoil καταλυτικής πυρόλυσης μέσω απόσταξης και συν-υδρογονοεπεξεργασίας με τηγανέλαιο

Βιοκαύσιμα

Βασιλική Νταγκονίκου, Δημήτριος Καρώνης και Στέλλα Μπεζεργιάννη*

POSTER

 

1610

Η επίδραση της σύνθεσης του ελαίου των μικροφυκών στην ποιότητα του τελικού βιοκαυσίμου μέσω της υδρογονοεπεξεργασίας

Βιοκαύσιμα

Βασιλική Νταγκονίκου και Στέλλα Μπεζεργιάννη*

POSTER

 

1611

Επίδραση της μορφολογίας νανο-σωματιδίων CeO2 κατά την αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου σε καταλύτες CuO/CeO2

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Μ. Λυκάκη*, Γ. Βαρβούτης, S.A.C. Carabineiro, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης

POSTER

 

1612

Επίδραση της μορφολογίας του φορέα δημητρίας (CeO2) στην κατάλυση

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Μ. Λυκάκη και Μ. Κονσολάκης*

POSTER

 

1613

Μεθανίωση CO2 σε πιλοτική κλίμακα με χρήση νανο-δομημένου καταλύτη Ni/CeO2 εναποτεθιμένου σε κεραμικές πελλέτες NZP

Καταλυτική μετατροπή CO2

Γ. Βαρβούτης*, Α. Λαμπρόπουλος, Π. Οικονόμου, Κ. Ανδρεούλη, Β. Σταθόπουλος, Μ. Λυκάκη, Γ.Ε. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης

ORAL

 

1614

Συγκριτική μελέτη της ενεργότητας καταλυτών 3d μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένων σε νανοράβδους CeO2 στην αντίδραση υδρογόνωσης του CO2

Καταλυτική μετατροπή CO2

Γ. Βαρβούτης*, Μ. Λυκάκη, Σ. Στέφα, Γ.Ε. Μαρνέλλος, M. Κονσολάκης

POSTER

 

1615

Βιοδιυλιστήριο μικροφυκών : Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής βιοκαυσίμων και βιοπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Λουκία Π. Χρυσικού, Στέλλα Μπεζεργιάννη

POSTER

 

1616

Αξιολόγηση της σταθερότητας υδρογονωμένου βιο-ελαίου και της συμβατότητάς του με πετρελαϊκά κλάσματα ως εναλλακτική τροφοδοσία του διυλιστηρίου

Εναλλακτικές και Αειφόρες Πηγές Ενέργειας

Λουκία Π. Χρυσικού, Αθανάσιος Δημητριάδης, Δημήτριος Λιάκος, Στέλλα

 

Μπεζεργιάννη

ORAL

 

1617

Επίδραση τύπου αντιδραστήρα στην υδρογονοκατεργασία βιοελαίου προερχόμενου από υδροθερμική κατεργασία οργανικών απορριμμάτων

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Φλώρα Παπαδοπούλου*, Μαρία Παπαπέτρου, Άγγελος Λάππας, Ελένη Ηρακλέους

ORAL

 

1618

Highly efficient photocatalytic hydrogen production activity over mesoporous II-VI metal-sulfide nanocrystal networks coupled with nickel hydroxide and nickel phosphide nanoparticles

Φωτοκατάλυση

I. Vamvasakis, E. K. Andreou, G. S. Armatas*

POSTER

 

1619

Self-Assembly of Thiospinel Nanocrystals into Mesoporous Networks as Hydrogen Evolution Photocatalysts

Φωτοκατάλυση

Evangelos K. Andreou, Ioannis Vamvasakis, Gerasimos S. Armatas*

ORAL

 

1620

Καταλυτική Αξιοποίηση των Αερίων Πυρόλυσης Πλαστικών προς Παραγωγή Προπυλενίου

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Σ.Α. Θεοφανίδης, E. Mahmoudi, A. Klouzkova, Α. Α. Λεμονίδου*

POSTER

 

1621

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ (Pt/TiO2–QDs, Pd/TiO2–QDs) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ H2O
ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ CO2

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Χρήστος Δημητρίου, Κωνσταντίνος Μουλαράς, Μαρία Σολακίδου, Παναγιώτα

 

Στάθη και Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

POSTER

 

1622

Effect of H2 partial pressure on the carbon path of methanation reaction on Co/γ-Al2O3 studied by transient isotopic and operando methodologies

Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.

M.A. Vasiliades, N.S. Govender, A. Govender and A.M. Efstathiou*

ORAL

 

1623

The role of morphology of nanoceria support of Ni for the dry reforming of methane studied by transient techniques

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

C.M. Damaskinos, M.A. Vasiliades, M. Lykaki, S. Stefa, V. Binas, M. Konsolakis and A.M. Efstathiou*

POSTER

 

1624

Implementation of Supermolecular Building Layer (SBL) Approach for the Construction of a Pillared Layered Platform of MOFs toward H2 Storage.

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Konstantinos G. Froudas, Giasemi K. Angeli, Constantinos Tsangarakis, Pantelis N. Trikalitis

POSTER

 

1625

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ ΤiO2/Au/RuO2 ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (DN-FSP)  ΓΙΑ ΦΩΤΟKATAΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Η2Ο ΣΕ  Η2 KAI Ο2

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Μαρία Σολακίδου, Αρετή Ζήνδρου, Αστέριος Μαντζανής, Szymon Smykala, Γιάννης Δεληγιαννάκης*

POSTER

 

1626

Ανάπτυξη Υβριδικών {Πλασμονικών/Ημιαγώγιμων} Νανο-φωτοκαταλυτών με Τεχνολογία Πυρόλυσης Ψεκασμού Φλόγας: Μελέτη της Δυναμικής και Μεταφοράς των Φωτοεπαγόμενων Ηλεκτρονίων

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Κωνσταντίνος Μουλαράς, Αρετή Ζήνδρου, Χρήστος Δημητρίου και Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

POSTER

 

1627

Πλασμονικός διακόπτης με αντιστρεπτή λειτουργία σε μια διεργασία οξείδωσης αλκενίων καταλυόμενη από το σύμπλοκο LMnII

Φωτοκατάλυση

Αικατερίνη Γεμενετζή, Κωνσταντίνος Μουλαράς, Ιωάννης Δεληγιαννάκης* και Μαρία Λουλούδη*

ORAL

 

1628

Πλασμονικά ενισχυμένη παραγωγή Η2 από HCOOH στο σύστημα Fe/PP3

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Αικατερίνη Γεμενετζή και Μαρία Λουλούδη*

POSTER

 

1629

Υβριδικά υλικά παραγώγων του υαλουρονικού οξέος υποστηριγμένα σε νανοσίλικα με αντιοξειδωτική δράση, μέσω μεταφοράς ατόμου υδρογόνου

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Αννίτα Θεοφάνους, Φωτεινή Φράγκου, Μαρίνος Θεοδωρακόπουλος, Μαρία Λουλούδη*

POSTER

 

1630

Καταλυτική αφυδρογόνωση HCOOH από ετερογενείς ιμιδαζολικούς καταλύτες Fe υποστηριγμένους σε σίλικα

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Χρήστος Γκατζιούρας και Μαρία Λουλούδη*

POSTER

 

1631

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-H2 ΜΕΣΩ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ HCOOH ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Fe ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΙΛΙΚΑ

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Γ. Κούτσικου, Μ. Σολακίδου, Μ. Λουλούδη *

ORAL

 

1632

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΩΝ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ {ΝαTaO3, LiTaO3}/NiO ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ-ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΗ (ΑΝΑΓΩΓΗ CO22Ο) ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Παύλος Ψαθάς, Παναγιώτα Στάθη, Κων/νος Μουλάρας, Γιάννης Δεληγιαννάκης*

ORAL

 

1633

Active CeO2-Modified Ni/Al2O3 Catalysts for CO2 Methanation Reaction: Important Mechanistic Features

Καταλυτική μετατροπή CO2

Ayesha A. Alkhoori, Omer Elfaki, Aasif A. Dabbawala, Constantinos M. Damaskinos, Klito C. Petallidou, Dalaver H. Anjum, Nirpendra Singh, Mark A. Baker, Nikolaos D. Charisiou, Maria A. Goula, Angelos M. Efstathiou, Kyriaki Polychronopoulou

ORAL

 

1634

Low Pt Loading Electrocatalysts for PEM Fuel Cells

Ηλεκτροκατάλυση

I. Martinaiou, F. Paloukis, M.K. Daletou*

POSTER

 

1635

Efficient non-Pt electrocatalysts for PEM Fuel Cells

Ηλεκτροκατάλυση

G. Charalampopoulos, I. Martinaiou, M.K. Daletou*

POSTER

 

1636

Παραγωγή-Η2 από καταλυτική διάσπαση HCOOH: μελέτη του δυναμικού του διαλύματος (Eh) της καταλυτικής διεργασίας

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος, Λουλούδη Μαρία*

POSTER

 

1637

Αξιοποίηση CO2 με Παράλληλη Παραγωγή Αιθυλενίου από Αιθάνιο: Σύγκριση Χημικής Ανάδρασης με Συντροφοδοσία

Καταλυτική μετατροπή CO2

Α. Χριστοδούλου, Μ. Τασιούλα, Σ.Α. Θεοφανίδης, Α. Λεμονίδου*

ORAL

 

1638

Επισκόπηση πρόσφατων προσπαθειών προώθησης της διεργασίας ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου με διμεταλλικούς καταλύτες που περιέχουν νικέλιο και γειτονικά μεταβατικά μέταλλα

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Γιώργος Αρτεμάκης, Έρση Νικολαράκη, Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και Ιωάννης Γεντεκάκης

POSTER

 

1639

Καταλυτική υδρογονοαποξυγόνωση φαινολικών ενώσεων και βιοελαίων πυρόλυσης λιγνίνης

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Α. Μαργέλλου, Φ. Ζορμπά, Σ. Τοροφίας, Κ. Τριανταφυλλίδης*

ORAL

 

1640

Μελέτη της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου και του LPG με ατμό σε καταλύτες Rh/MxOy-Al2O3 (M: Ti, Y, Zr, La, Ce, Nd, Gd)

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Α. Κόκκα, Θ. Ραμαντάνη, Ι. Γεντεκάκης και Π. Παναγιωτοπούλου*

ORAL

 

1641

Ανάπτυξη Νανοετεροδομών CuO/Cu2O/Cu0 με τεχνολογία Ανοξικού Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (A-FSP) για Τεχνητή-Φωτοσύνθεση

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Αρετή Ζήνδρου, Μαρία Σολακίδου, Παναγιώτα Στάθη, Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

ORAL

 

1642

High Temperature PEM Fuel Cell Stacks

Ηλεκτροκατάλυση

C. Neofytidis, S.G. Neophytides*, F. Paloukis, N. Athanasopoulos, M.K. Daletou**

ORAL

 

1643

Σύνθεση Νανοδομών Co3O4/CoO  με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Βελτιστοποιημένων για  την
Διεργασία Αναγωγής Οξυγόνου (Oxygen Reduction Reaction, ORR)

Ηλεκτροκατάλυση

Λουκάς Μπελλές, Κωνσταντίνος Μουλαράς, Γιάννης Δεληγιαννάκης*

POSTER

 

1644

Εύρεση συνεργιστικού λόγου καταλυτών NiMo/SiO2 για τη μετατροπή φυσικών τριγλυκεριδίων σε ανανεώσιμο diesel

Βιοκαύσιμα

Ζαφειρόπουλος Ι., Πετρόπουλος Γ., Κορδούλη Ε., Κορδούλης Χ., Λυκουργιώτης Α., Μπουρίκας Κ.

ORAL

 

1645

Βελτιστοποίηση καταλυτών Ni / Μορντενίτη και συνθηκών αντίδρασης στην αναβάθμιση του βιοντίζελ σε πράσινο ντίζελ.

Βιοκαύσιμα

Φάνη Κ., Μπουρίκας Κ., Κορδούλη Ε., Κορδούλης Χ.

ORAL

 

1646

Μελέτη των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων και της Φωτοκαταλυτικής Δραστικότητας νανο-φύλλων Γραφιτικού Νιτριδίου του Άνθρακα (g-C3N4)

Φωτοκατάλυση

Στέφα Σ., Ζωγραφάκη Μ., Δημητρόπουλος Μ., Πατεράκης Γ., Γαλιώτης Κ., Κυριακίδης Γ., Κονσολάκης Μ., Μπίνας Β.

ORAL

 

1647

Επίδραση της φύσης του μετάλλου και του φορέα, στην ενεργότητα και τον μηχανισμό της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου σε υποστηριγμένους μεταλλικούς καταλύτες

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Α. Ανδρουλάκης, Ι. Γεντεκάκης1* και Π. Παναγιωτοπούλου1*

ORAL

 

1648

DISCRIMINATION OF THE OCCURING ELECTRO-CATALYTIC REACTIONS DURING SOLID OXIDE H2O/CO2 CO-ELECTROLYSIS

Ηλεκτροκατάλυση

E. Ioannidou, M. Chavani, S. Neophytides*, D. Niakolas*

ORAL

 

1649

MODIFIED Ni-BASED ELECTRO-CATALYSTS FOR DRY REFORMING OF METHANE AS POTENTIAL ELECTRODES FOR SOFCs

Ηλεκτροκατάλυση

E. Ioannidou, S. Neophytides and D.K. Niakolas

POSTER

 

1650

Παραγωγή C3H6 μέσω οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του C3H8 με CO2 σε καταλύτες MxOy-Al2O3  και MxOy-TiO2

Καταλυτική μετατροπή CO2

Α. Φλώρου και Π. Παναγιωτοπούλου*

POSTER

 

1651

Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας ετεροδομών CeO2/g-C3N4 προς την απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών υπό ορατή ακτινοβολία

Φωτοκατάλυση

Μαρία Zωγραφάκη*, Σοφία Στέφα, Γεώργιος Kυριακίδης, Bασίλειος Μπίνας

POSTER

 

1652

Ανάπτυξη Φωτοκαταλυτικών υλικών υπο ορατό φώς:
Από το εργαστήριο στις πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Φωτοκατάλυση

Μαρία Zωγραφάκη,* Ευαγγελία Σκλήρη, Σοφία Στέφα, Εμμανουήλ Γκαγκαουδάκης, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Κώστας Θεοδώρου, Γεώργιος Kυριακίδης, Θωμάς Mάγγος, Bασίλειος Μπίνας

POSTER

 

1653

Finding the optimum loading of Au & Mo in NiO/GDC, for the reversible operation of solid oxide cells

Ηλεκτροκατάλυση

Fotios Zaravelis, Stylianos G. Neophytides and Dimitrios K. Niakolas *

POSTER

 

1654

Μolecular structure of the oxomolybdate phase dispersed on TiO2 probed by in situ vibrational spectroscopy. Tuning MoVIOx site configurations through temperature and coverage effects

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Th. Kentri, K. Niavi, P. Dimitropoulos, E. Korduli, and S. Boghosian*

ORAL

 

1655

Structural rearrangements within the (VOx)n phase dispersed on TiO2 mediated by temperature and coverage effects

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

T. Kentri, E. Thanoukou, N. Chrysovergi, A. Tsevis, S. Boghosian*

ORAL

 

1656

Steering Deoxygenation Reaction Pathway Towards Biofuel Production Using Oleic Acid: Unveil the Role of Transition Metal Promoters on Ni-supported Zeolite Beta Catalysts

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Sara Alkhoori, Aasif Asharafbhai DabbawalaGeorge Siakavelas, Dalaver Anjum, Steve Hinder, Maryam Khaleel, Lourdes Vega, Maria Goula, Kyriaki Polychronopolou*

POSTER

 

1657

Επίδραση της προσθήκης ευγενών μετάλλων σε καταλύτες βασισμένους σε χαλκό-ψευδάργυρο για την παραγωγή υδρογόνου από τη μεθανόλη

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Κωνσταντίνος Καππής, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Grzegorz Słowik, Marcin Kuśmierz, Wojciech Gac και Γεώργιος Αυγουρόπουλος*

ORAL

 

1659

Αποδόμηση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα συνδυάζοντας τις τεχνολογίες ψυχρού πλάσματος και φωτοκατάλυσης

Καταλυτικές διεργασίες στον καθαρισμό του πόσιμου νερού και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Οξάνα Ντολίνσκι και Χρήστος Α. Αγγελόπουλος*

ORAL

 

1660

Επίδραση της μεθόδου παρασκευής, της θερμοκρασίας ενεργοποίησης και των συνθηκών αντίδρασης στην απόδοση των καταλυτών Ni–Al2O3 για τη μετατροπή ηλιελαίου σε ανανεώσιμο ντίζελ.

Βιοκαύσιμα

Ιωάννης Νικολόπουλος, Γεώργιος Κόγκος, Βασιλική Τσαβατοπούλου, Ελεάνα Κορδούλη, Κυριάκος Μπουρίκας, Χρήστος Κορδούλης*, Αλέξης Λυκουργιώτης

ORAL

 

1661

Βασισμένοι σε Pd Ηλεκτροκαταλύτες για την Αντίδραση Οξείδωσης του Υδρογόνου σε Αλκαλικό Περιβάλλον

Ηλεκτροκατάλυση

Γεώργιος Μπάμπος και Συμεών Μπεμπέλης*

ORAL

 

1662

Αναμόρφωση του LPG με Ατμό σε Καταλύτες Περοβσκιτικών Οξειδίων με βάση το Ni

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Θεοδώρα Ραμαντάνη, Γεώργιος Καρόγιαννης, Τζόνα Μονσάι, Δημήτρης Ι. Κονταρίδης

POSTER

 

1663

Μελέτη της Αντίδρασης Μετατόπισης του CO με Aτμό σε Τροποποιημένους Καταλύτες Pt/TiO2

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Ανδρέας Κουρουμλίδης, Γεώργιος Μπάμπος, Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και Δημήτρης Ι. Κονταρίδης*

POSTER

 

1664

Εστεροποίηση ολεϊνών και ελαίων υψηλής οξύτητας προερχόμενων από σαπουνόπαστα με ετερογενείς ζεόλιθους

Βιοκαύσιμα

Σ.Α. Καρακούλια, Α.Α. Μαριανού, Χ.Μ. Μιχαήλωφ, Μ. Σουντουρλής, Ε.Φ. Ηλιοπούλου και Α.Α. Λάππας

ORAL

 

1665

Παραγωγή αερίου σύνθεσης μέσω της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου παρουσία ενισχυμένων καταλυτών νικελίου με σπάνιες γαίες (La3+, Pr3+, Sm3+ και Ce4+)

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Γιώργος Ι. Σιακαβέλας, Αμβρόσιος Γεωργιάδης, Αναστάσιος Τσιότσιας, Νικόλαος Δ. Χαρισίου και Μαρία Α. Γούλα*

ORAL

 

1666

Επίδραση της στοιχειομετρίας στη δημιουργία και στις καταλυτικές ιδιότητες νανοσωματιδίων Ni-Fe υποστηριγμένα σε μεσοπορώδη περοβσκιτικά οξείδια

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Αναστάσιος Τσιότσιας, Νικόλαος Δ. Χαρισίου, Benedict Ehrhardt, Benjamin Rudolph, Simone Mascotto και Μαρία Α. Γούλα

POSTER

 

1667

Καταλυτική οξείδωση του CO παρουσία περοβσιτικών οξειδίων LaMnO3 ενισχυμένων με υποκαταστάτες Cο2+ και Cu2+

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Νικόλαος Δ. Χαρισίου, Γιώργος Ι. Σιακαβέλας, Αναστάσιος Τσιότσιας, Χρήστος Γιώτας, Βασιλική Ρόβα, Ιωάννης Γεντεκάκης* και Μαρία Α. Γούλα*

POSTER

 

1668

Υδρογόνωση του CO2 για παραγωγή ανώτερων αλκοολών: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Καταλυτική μετατροπή CO2

Α.Η. Λάτσιου, Ν.Δ. Χαρισίου, Κ. Πολυχρονοπούλου, Ζ. Φροντιστής και Μ.Α. Γούλα*

POSTER

 

1669

Μεθανοποίηση του CO2 με χρήση διμεταλλικών καταλυτών Ni- ευγενούς μετάλλου

Καταλυτική μετατροπή CO2

Αναστάσιος Τσιότσιας, Νικόλαος Δ. Χαρισίου, Βασίλης Τατσίδης, Αιμίλιος Γασπαράτος, Κυριακή Πολυχρονοπούλου και Μαρία Α. Γούλα

POSTER

 

1670

Καταλυτική αναβάθμιση βαρέως κλάσματος πυρολυτικού ελαίου από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Ε. Παχατουρίδου*, Ε. Ηρακλέους, Σ. Στεφανίδης, Α. Λάππας

POSTER

 

1671

Ξηρή Αναμόρφωση του Μεθανίου προς Αέριο Σύνθεσης σε Περοβσκιτικού Τύπου Οξείδια Ba0.8Sr0.2NiO3 Ενισχυμένα με Ru

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Ι.-Ε. Μπεμπέλης, Δ. Μπογοσιάν, Ρ. Κωνσταντίνου, Γ. Μπάμπος, Δ. Κονταρίδης*

POSTER

 

1672

Μελέτη καινοτόμων Pd/Co-alumina καταλυτών για εφαρμογές καταλυτικής οξείδωσης CO

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Ελένη Φ. Ηλιοπούλου*, Ελένη Π. Παχατουρίδου, Άγγελος Α. Λάππας

ORAL

 

1673

A theoretical approach of solid oxide electrolysis cells (SOECs) for syngas production by H2O/CO2 co-electrolysis

Ηλεκτροκατάλυση

Panagiotis Boutikos*

POSTER

 

1674

Ανάπτυξη και μελέτη νέων βιοκαταλυτικών συστημάτων μέσω ακινητοποίησης πρωτεολυτικών ενζύμων σε συνθετικά ανάλογα αμινοαργίλων Λανθανίου/Δημητρίου

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Καλούδη Αγγελική, Γιαννακοπούλου Αρχοντούλα, Σκόντα Αναστασία, Ζυγούρη Παναγιώτα, Σπύρου Κωνσταντίνος, Χαράλαμπος Σταμάτης, Γουρνής Δημήτριος*

ORAL

 

1675

Pt-GDC ως Ηλεκτρόδιο Καυσίμου σε Διατάξεις Τύπου Στερεού Οξειδίου

Ηλεκτροκατάλυση

Μ. Φαρμάκη, Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Παπαζήση*, Δ.Τσιπλακίδης και Σ. Μπαλωμένου

POSTER

 

1676

Αξιολόγηση καταλυτών για την παραγωγή αρωματικών ελαίων από την πυρόλυση ελαστικών τέλους κύκλου ζωής

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Σ.Δ. Στεφανίδης, Σ. Καρακούλια, Ε. Παχατουρίδου, Ε. Ηρακλέους και Ά.Α. Λάππας*

ORAL

 

1677

Ηλεκτρόλυση Ατμού σε Διατάξεις Στερεού Οξειδίου (SOEC) σε Συνθήκες Πίεσης

Ηλεκτροκατάλυση

Μ.Ε. Φαρμάκη, Κ.Μ. Παπαζήση*, Δ. Τσιπλακίδης και Σ. Μπαλωμένου

POSTER

 

1679

Ανάπτυξη Υβριδικών Στερεών Ηλεκτρολυτών για Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου

Ηλεκτροκατάλυση

Ν. Λύτρας, Σ. Μπαλωμένου, Δ. Τσιπλακίδης*

POSTER

 

1680

Ηλεκτροκαταλύτες Ιριδίου Υποστηριγμένοι σε Αγώγιμους Φορείς Τιτάνιου για την Αντίδραση Έκλυσης Οξυγόνου (OER)

Ηλεκτροκατάλυση

Ε. Μητρούση, Ν. Στρατάκη, Σ. Μπαλωμένου, Δ. Τσιπλακίδης*

POSTER

 

1681

Έλεγχος Αγωγιμότητας Μεμβρανών και Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδίων σε Κελί Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού

Ηλεκτροκατάλυση

Σ. Κιουλάφας, Ι. Πετρακοπούλου, Α. Τούνη, Α. Μπαντή, Σ. Σωτηρόπουλος, Σ. Μπαλωμένου, Δ. Τσιπλακίδης*

POSTER

 

1682

Υποκατεστημένοι Χρωμίτες Λανθανίου Στροντίου ως Καθοδικά Ηλεκτρόδια σε Κυψέλες Ηλεκτρόλυσης Στερεού Οξειδίου

Ηλεκτροκατάλυση

N. Μπιμπίρη, Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Μ. Παπαζήση, Δ. Τσιπλακίδης, Σ. Μπαλωμένου*

ORAL

 

1683

Πλήρως κεραμικές διατάξεις ηλεκτρόλυσης στερεού οξειδίου: η επίδραση του GDC

Ηλεκτροκατάλυση

Α. Κωνσταντινίδου, N. Μπιμπίρη, Κ.Μ. Παπαζήση, Δ. Τσιπλακίδης, Σ. Μπαλωμένου*

POSTER

 

1684

Ανάπτυξη καταλυτικής οργανολυτικής οξείδωσης με στερεούς καταλύτες για την κλασμάτωση αγροτικών υπολειμμάτων

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Σ.Δ. Στεφανίδης, Μ. Καρακούλια, K. Γκίνης, Κ.Γ. Καλογιάννης και Α.Α. Λάππας* POSTER

 

1685

Καταλύτες Ru Διεσπαρμένοι σε Φορείς Μικτών Οξειδίων CeΟ2 - M2Ο3 (M: La, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Er) για την Αντίδραση της Ξηρής Αναμόρφωσης του Μεθανίου προς Αέριο Σύνθεσης

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Παναγιώτης Μαλλής, Κωνσταντίνος Λουκανάρης, Γεώργιος Μπάμπος, Ιωάννης Γεντεκάκης και Δημήτριος Ι. Κονταρίδης*

POSTER

 

1686

Καταλύτες Ni και Ru Διεσπαρμένοι σε Φορείς Μικτών Οξειδίων CeΟ2/MΟ
(M: Mg, Ca, Sr, Ba) για την Αντίδραση της Ξηρής Αναμόρφωσης
Μεθανίου προς Αέριο Σύνθεσης

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Παναγιώτης Μαλλής, Χαράλαμπος Τρακουτός, Γεώργιος Μπάμπος και Δημήτριος Ι. Κονταρίδης*

ORAL

 

1687

Biomass Gasification under Different Gasifying Agents Enhanced by Ni-based Catalysts: Effect of Carbonates Addition

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Athanasios Lampropoulo*, George Varvoutis, Stavros Spyridakos, Leila Zouridi, Vassilios Binas, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos

ORAL

 

1688

Καταλυτική/οξειδωτική αποθείωση πρότυπων υγρών καυσίμων με χρήση ενεργών ανθράκων

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Ελένη Δ. Σαλονικίδου*, Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης, Ελένη Α. Δεληγιάννη, Κωνσταντίνος Σ. Τριανταφυλλίδης

POSTER

 

1689

Χαμηλής θερμοκρασίας αναμόρφωση της μεθανόλης με ατμό σε τροποποιημένους καταλύτες CuZnΜOx

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Κ. Παπαγεωργίου και Γ. Παπαβασιλείου*

ORAL

 

1690

SOFC χαμηλής θερμοκρασίας ως αυτο–ηλεκτροενισχυόμενος αντιδραστήρας για την καταλυτική υδρογόνωση του CO2

Ηλεκτροκατάλυση

Χρ. Χατζηλίας, Α. Λυμπέρη, Ε. Μαρτίνο, Κ. Γ. Βαγενάς, Γ. Κυριακού και Α. Κατσαούνης*

ORAL

 

1691

Ροφητικά ενισχυμένη ατμοαναμόρφωση CH4 προς παραγωγή Η2: Διερεύνηση μεθόδων εντατικοποίησης του σταδίου αναγέννησης

Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Θεόδωρος Παπαλάς, Άντη Ν. Αντζάρας* και Αγγελική Α. Λεμονίδου

ORAL

 

1692

Ορυκτοί Μαγνητίτης (Fe3O4), και Αιματίτης (Fe2O3) από τη Σέριφο
ως καταλύτες οξείδωσης του CO

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Μαρία Μπίλιου, Στυλιανός Τόμπρος*, Κωνσταντίνος Καππής, Μιχάλης Φίτρος, Ιωάννα Παπαβασιλείου1**

POSTER

 

1694

Υδρογόνωση/υδρογονόλυση γλυκόζης προς αλκοόλες σακχάρων με καταλυτές Pt/Ru υποστηριγμένους σε μικρο/μεσοπορώδεις άνθρακες

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Κυριαζής Ρέκος, Αντιγόνη Μαργέλλου, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης*

POSTER

 

1695

Θεωρητική μελέτη των καταλυτικών επιφανειών ZnO και M/ZnO (M = Cu και Au): προσέγγιση μέσω DFT

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Καράνταγλη Ελένη, Παπαβασιλείου Ιωάννα, Σιγάλας Μιχαήλ

ORAL

 

1696

Θεωρητική μελέτη των καταλυτικών επιφανειών ZnO και CuΟ-ZnO τροποποιημένων με Al ή/και Ga, μέσω συναρτησιακών υπολογισμών πυκνότητας (DFT calculations)

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Καράνταγλη Ελένη, Παπαβασιλείου Ιωάννα, Τόμπρος Στυλιανός, Σιγάλας Μιχαήλ

POSTER

 

1697

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καταλυτικού μετατροπέα για την κατεργασία απαερίων μονάδων φορμαλδεΰδης

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Μαρία Σμυρνιώτη, Βασίλης Δρακόπουλος και Θεόφιλος Ιωαννίδης* ORAL

 

1698

Διλειτουργικοί καταλύτες (Au)-CuO-CeO2 και ZSM-5 για την κατεργασία απαερίων μονάδων φορμαλδεΰδης

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Μαρία Σμυρνιώτη και Θεόφιλος Ιωαννίδης* POSTER  

1699

Κινητική μελέτη της πλήρους οξείδωσης πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) σε καταλύτες Co3O4

Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.

Γιάννης Γεωργίου, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Βασίλειος Δρακόπουλος, Θεόφιλος Ιωαννίδης*

ORAL

 

1700

Πλήρης οξείδωση τολουολίου(C7H8) σε καταλύτες Co3O4: μετα-ανάλυση βιβλιογραφικών δεδομένων

Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.

Γιάννης Γεωργίου, Θεόφιλος Ιωαννίδης*

POSTER

 

1701

Σύνθεση και χαρακτηρισμός τριμεταλλικών [Pt-Ni-M (M = Rh, Ru, Pd)] καταλυτών για ενίσχυση της οξείδωσης μεθανόλης και της ανοχής στο CO

Ηλεκτροκατάλυση

Κωνσταντίνος Μολόχας, Γεωργία Μπαλκουράνη, Xiaolan Li, Zhenyu Chen, Pei Kang Shen και Παναγιώτης Τσιακάρας*

ORAL

 

1702

Decoupling the Chemical and Mechanical Strain Effect on Steering the CO2 Activation over CeO2-Based Oxides: An Experimental and DFT Approach

Καταλυτική μετατροπή CO2

Kyriaki Polychronopoulou*, Sara AlKhoori, Shaima AlBedwawi, Seba Alareeqi, Aseel G.S. Hussien, Michalis A. Vasiliades, Angelos M. Efstathiou, Klito C. Petallidou, Nirpendra Singh, Dalaver H. Anjum, Lourdes F. Vega, Mark A. Baker

ORAL

 

1703

Facile synthesis of Ni containing hierarchical beta zeolite- Al2O3 composites for hydrodeoxygenation of palm oil

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Aasif A. Dabbawala, Kyriakos N. Papageridis, Nikolaos Charisiou, Maria A. Goula, Kyriaki Polychronopoulou*

POSTER

 

1704

Ηλεκτροχημική ανίχνευση ντοπαμίνης: Πρόσφατες εξελίξεις ηλεκτρόδιων με βάση ανθρακούχα νανοϋλικά

Ηλεκτροκατάλυση

Γ. Μπαλκουράνη, Κ. Μολόχας, Α. Μπρούζγου και  Π. Τσιακάρας*

POSTER

 

1705

TiO2/MOF nanostructured composites as efficient photocatalysts for the degradation of methyl paraben

Φωτοκατάλυση

Edouardos Loukopoulos, Michalis Charalampakis, Konstantinos Papadopoulos, Vassilios Binas** and Pantelis N. Trikalitis*

POSTER

 

1706

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Υλικών για τη Σύνθεση Ενεργειακών Φορέων από Υδρογόνωση του Διοξειδίου του Άνθρακα

Καταλυτική μετατροπή CO2

Α. Μπακρατσά, Γ. Καστρινάκη*, Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Καραγιαννάκης, Β.Ζασπάλης

POSTER

 

1707

Ταχεία πυρόλυση λιγνινών προς παραγωγή φαινολικών/αρωματικών βιο-ελαίων

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Α. Μαργέλλου*, Ι. Τζελέπη, Σ. Τοροφίας και Κ. Τριανταφυλλίδης*

POSTER

 

1708

Φωτοκαταλυτική οξειδωτική μετατροπή βιομάζας με καινοτόμα νανοϋλικά οξειδίου του τιτανίου: μηχανισμοί και δραστικές ενώσεις

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης*, Ζωή-Λίνα Κουτσογιάννη, Abdul Qayyum, Mariusz Barczak, Piotr Borowski, Juan Carlos Colmenares, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης*

POSTER

 

1709

Φωτοκαταλυτική μετατροπή του 4,6-διμεθυλο-διβενζοθειοφαινίου σε υγρά καύσιμα με χρήση πολυμερικών γραφιτικών νιτριδίων του άνθρακα (g-C3N4) και νανοσωματιδίων οξειδίου του τιτανίου: η επίδραση των αρωματικών στο ντίζελ

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης*, Ευαγγελία Κάκου, Ελένη Δ. Σαλονικίδου, Ζωή-Λίνα Κουτσογιάννη, Τριανταφυλλίδης Σ. Κωνσταντίνος

POSTER

 

1710

Σύνθετα υλικά νανοσωλήνων οξειδίου του τιτανίου και οξειδίου του γραφενίου για εκλεκτική φωτοκαταλυτική οξείδωση της 5-υδροξυμεθυλο-φουρφουράλης

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Ζωή-Λίνα Κουτσογιάννη*, Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης και Κωνσταντίνος Σ.

Τριανταφυλλίδης

POSTER

 

1711

Καταλυτική αφυδάτωση ξυλόζης και ημικυτταρινικών υγρών προερχόμενων από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα προς οξυγονούχες ενώσεις πρόδρομες υδρογανανθρακικών καυσίμων μεταφοράς

Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Σ. Π. Ιωαννίδου, Α. Γ. Μαργέλλου και Κ. Σ. Τριανταφυλλίδης*

POSTER

 

1712

Φωτοεναπόθεση μετάλλων (Cu, Ni, Pt) σε περοβσκιτικό υλικό (SrTiO3) για παραγωγή υδρογόνου H2

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

Άννα Παναγιώτα Σουρή*, Ευαγγελία Σκλήρη, Ιωάννης Βαμβασάκης, Γεράσιμος Αρματάς, Βασίλειος Μπίνας

POSTER

 

1713

Μερική υποκατάσταση του La από Sr σε περοβσκίτες La1-xSrxMnO3 και η επίδρασή της στην καταλυτική οξείδωση του CO και του CH4

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Κ. Δρόσου*, Θ. Γεωργακοπούλου, Σ. Φανουργιάκης, Γ. Αρτεμάκης, Ε. Νικολαράκη, Α. Στρατάκης, Χ. Ματσούκα, Λ. Ναλμπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Ν. Χαρισίου, Μ. Γούλα, Ι. Γεντεκάκης*

POSTER

 

1714

Εκλεκτική Αναγωγή Οξειδίων του Αζώτου, ΝΟx (SCR) σε περοβσκιτικά υλικά παρουσία CxHyz), H2 και CO: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

Κ. Δρόσου, Α. Γεωργιάδης, Ν. Χαρισίου, Μ. Γούλα*, Ι. Γεντεκάκης*

POSTER

 

1715 Μελέτη της αντίδρασης υδρογονοαποξυγόνωσης πρότυπων ενώσεων πυρολυτικών βιο-ελαίων λιγνίνης με καταλύτες νικελίου υποστηριγμένους σε ζεόλιθους Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Ζορμπά Φ., Μαργέλλου Α., Τριανταφυλλίδης Κ.*

POSTER  
1716 Μεθανιοποίηση του CO σε διεσπαρμένα νανοσωματίδια Rh, Ru, Ir και Ni: Επίδραση της φύσης της ενεργού φάσης και του υποστρώματος Καταλυτική μετατροπή CO2 Γεωργία Μποτζολάκη, Ανατολή Ροντογιάννη, Σωτήρης Φανουργιάκης, Έρση Νικολαράκη, Γραμματική Γούλα, Ιωάννης Γεντεκάκης* POSTER  
1717 Καταλύτες (Ru-)Ni/SBA-15 στην αντίδραση Sabatier Καταλυτική μετατροπή CO2 Γ. Μποτζολάκη, Ε. Νικολαράκη, Α. Ροντογιάννη, Ν. Χαλμπές, Π. Ζυγούρη, Ν. Χαρισίου, Μ.Α. Γούλα, Μ.Α. Καρακασσίδης, Δ. Γουρνής*, Ι. Γεντεκάκης* POSTER  
1718 Μεσοπορώδεις μοριακοί ηθμοί MCM-41 και παράγωγά τους με ψευδάργυρο, νικέλιο και κασσίτερο για προσρόφηση H2S Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Γ. Ασημακόπουλος, Ν. Χαλμπές , Μ. Μπαικούση, Ε. Νικολαράκη, Π. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σαλμάς, Μ. Καρακασίδης, Δ. Γουρνής και Ι. Γεντεκάκης

POSTER  
1719 Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών για προσρόφηση υδροθείου Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Κ. Σαλμάς, Μ. Μπαικούση, Α. Μπουρλίνος, Α. Δούβαλης, Μ. Καρακασίδης , Ε. Νικολαράκη, Π. Παναγιωτοπούλου, Δ. Γουρνής και Ι. Γεντεκάκης

POSTER  
1720 Μελέτη της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της υδρογόνωσης του CO2 σε καταλυτικά υμένια Ru/YSZ σε μονολιθικό αντιδραστήρα ημι-πιλοτικής κλίμακας Ηλεκτροκατάλυση

Ε. Μαρτίνο, Χρ. Χατζηλίας, Κ. Γ. Βαγενάς, Γ. Κυριακού και Α. Κατσαούνης*

POSTER  
1721 ΤΟ ΒΙΟ-ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.

Χ. Αλατζόγλου, Μ. Πατήλα, Κ. Σπύρου, Α. Πολύδερα, Δ. Γουρνής, Χ. Σταμάτης,*

POSTER  
1722 Ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών με φαινολικές ενώσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.

Αρχοντούλα Γιαννακοπούλου, Γεωργία Τσαπάρα, Αλεξάνδρα Χατζηκωνσταντίνου, Ρένια Φωτιάδου, Αγγελική Πολύδερα, Νεκταρία-Μαριάνθη Μπάρκουλα, Χαράλαμπος Σταμάτης

POSTER  
1723 A reduced graphene oxide-based porous organo-heterostructure for hydrogen storage Παραγωγή/Αποθήκευση Η2 Konstantinos Spyrou, Feng Yan, Peter Ngene, Estela Moreton Alfonsín, Dimitrios Gournis, Petra E. de Jongh and Petra Rudolf POSTER  

To top