Τιμητική Ομιλία

  • Κωνσταντίνος Βαγενάς, Ακαδημαϊκός

Κεντρικές/Προσκεκλημένες Ομιλίες

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται ομιλίες από τους:

  • Γιώργο ΑυγουρόπουλοΑναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Δημήτριο Γουρνή, Καθ. του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Ιωάννη Δεληγιαννάκη, Καθ. στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Βασίλη Ζασπάλη, Καθ. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης

  • Γεώργιο Κυριακού Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Giannis Mpourmpakis, Associate Professor of Chemical Engineering at the University of Pittsburgh (USA)

  • Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Καθ. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  • Δημήτριο Τσιπλακίδη Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Αναλυτικές Πληροφορίες

Τιμητική Ομιλία

 

Κωνσταντίνος Βαγενάς

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος Ομιλίας 

«Η Κατάλυση της σύνθεσης της Ύλης από τα νετρίνα με καταλύτες  τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια »

Short CV

Κεντρικές Ομιλίες

Γιώργος Αυγουρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τίτλος Ομιλίας: " Η εθνική στρατηγική για το υδρογόνο και ο ρόλος της κατάλυσης στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα"

Short CV

Δημήτριος Γουρνής

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Τίτλος Ομιλίας: “Καινοτόμες συνθετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λειτουργικών δισδιάστατων υβριδικών υλικών για καταλυτικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές

Short CV

Ιωάννης Δεληγιαννάκης

Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τίτλος Ομιλίας: "Ανάπτυξη Νανοκαταλυτών με Βιομηχανικής Κλίμακας Τεχνολογία Flame Spray Pyrolysis (FSP): οι προκλήσεις της Φωτοκατάλυσης Υψηλών Αποδόσεων μέσα από έλεγχο της διεπιφάνειας και του πλέγματος."

Short CV

Βασίλης Ζασπάλης

Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης

Τίτλος Ομιλίας: "Σύνδεση Χημείας Ατελειών και Οξειδοαναγωγικής Συμπεριφοράς Περοβσκιτών (LaSr)ΒΟ3 (Β=Μn, Fe) σε Διεργασίες Χημικής Ανάδρασης"

Short CV

Γεώργιος Κυριακού

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τίτλος Ομιλίας: Η Εκλεκτική Υδρογόνωση της Φουρφουράλης σε Μονοατομικούς Καταλύτες και Ατομικά Διεσπαρμένα Κράματα Pd και Cu

Short CV

Giannis Mpourmpakis

Associate Professor of Chemical Engineering at the University of Pittsburgh (USA)

 

Τίτλος ΟμιλίαςComputational Nanoscale Electrocatalyst Design for CO2 Reduction

Short CV

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τίτλος Ομιλίας: Καταλυτικές διεργασίες μετατροπής βιομάζας προς καύσιμα και χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας

Short CV

Δημήτριος Τσιπλακίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τίτλος Ομιλίας: Υλικά για ηλεκτροχημικές διατάξεις μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας

Short CV