Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Early Fees: 30 Ιουλίου 2022  31 Αυγούστου 2022  ΝΕΟ!
  • Τελική Ημερομηνία Εγγραφής: 30 Σεπτεμβρίου 2022  10 Οκτωβρίου 2022
  1. Η εγγραφή όλων των συμμετεχόντων (είτε σχετίζονται με παρουσίαση εργασίας είτε όχι) είναι υποχρεωτική. Επιπρόσθετα, κάθε εργασία πρέπει να καλύπτεται από μία εγγραφή.
  2. Στην online πληρωμή θα αναγράφεται το PAPER ID της εργασίας στην οποία αντιστοιχεί η εγγραφή.
  3. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού που κατατέθηκε για την εγγραφή στο Συμπόσιο

 

Κόστος Συμμετοχής

 

  μέχρι 31 Αυγούστου 2022

             30 Ιουλίου 2022

  μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022

30 Σεπτεμβρίου 2022

Μέλη ΔΕΠ/ Ερευνητές/Μεταδιδάκτορες/Μηχανικοί/ Ιδιώτες

120 ευρώ

150 ευρώ

Φοιτητές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί), υποψήφιοι Διδάκτορες

60 ευρώ

70 ευρώ

Συνοδοί

20 ευρώ

20 ευρώ

 

Online Εγγραφή στο 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

 

Προσοχή! Oι κωδικοί ID έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της περίληψης. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κωδικό ID, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο edrosou@tuc.gr , καθώς είναι αναγκαίος τόσο για την εγγραφή όσο και την πληρωμή.