ID Paper

Τίτλος Εργασίας

Συγγραφείς

1611

Επίδραση της μορφολογίας νανο-σωματιδίων CeO2 κατά την αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου σε καταλύτες CuO/CeO2

Μ. Λυκάκη*, Γ. Βαρβούτης, S.A.C. Carabineiro, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης

1612

Επίδραση της μορφολογίας του φορέα δημητρίας (CeO2) στην κατάλυση

Μ. Λυκάκη και Μ. Κονσολάκης*

1621

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ (Pt/TiO2–QDs, Pd/TiO2–QDs) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ H2O
ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ CO2

Χρήστος Δημητρίου, Κωνσταντίνος Μουλαράς, Μαρία Σολακίδου, Παναγιώτα Στάθη και Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

1626

Ανάπτυξη Υβριδικών {Πλασμονικών/Ημιαγώγιμων} Νανο-φωτοκαταλυτών με Τεχνολογία Πυρόλυσης Ψεκασμού Φλόγας: Μελέτη της Δυναμικής και Μεταφοράς των Φωτοεπαγόμενων Ηλεκτρονίων

Κωνσταντίνος Μουλαράς, Αρετή Ζήνδρου, Χρήστος Δημητρίου και Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

1629

Υβριδικά υλικά παραγώγων του υαλουρονικού οξέος υποστηριγμένα σε νανοσίλικα με αντιοξειδωτική δράση, μέσω μεταφοράς ατόμου υδρογόνου

Αννίτα Θεοφάνους, Φωτεινή Φράγκου, Μαρίνος Θεοδωρακόπουλος, Μαρία Λουλούδη*

1632

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΩΝ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ {ΝαTaO3, LiTaO3}/NiO ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ-ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΗ (ΑΝΑΓΩΓΗ CO22Ο) ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

(ORAL PRESENTATION)

Παύλος Ψαθάς, Παναγιώτα Στάθη, Κων/νος Μουλάρας, Γιάννης Δεληγιαννάκης*

1641

Ανάπτυξη Νανοετεροδομών CuO/Cu2O/Cu0 με τεχνολογία Ανοξικού Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (A-FSP) για Τεχνητή-Φωτοσύνθεση

(ORAL PRESENTATION)

Αρετή Ζήνδρου, Μαρία Σολακίδου, Παναγιώτα Στάθη, Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

1654

Μolecular structure of the oxomolybdate phase dispersed on TiO2 probed by in situ vibrational spectroscopy. Tuning MoVIOx site configurations through temperature and coverage effects

(ORAL PRESENTATION)

Th. Kentri, K. Niavi, P. Dimitropoulos, E. Korduli, and S. Boghosian*

1657

Επίδραση της προσθήκης ευγενών μετάλλων σε καταλύτες βασισμένους σε χαλκό-ψευδάργυρο για την παραγωγή υδρογόνου από τη μεθανόλη

(ORAL PRESENTATION)

Κωνσταντίνος Καππής, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Grzegorz Słowik, Marcin Kuśmierz, Wojciech Gac και Γεώργιος Αυγουρόπουλος*

1666

Επίδραση της στοιχειομετρίας στη δημιουργία και στις καταλυτικές ιδιότητες νανοσωματιδίων Ni-Fe υποστηριγμένα σε μεσοπορώδη περοβσκιτικά οξείδια

Αναστάσιος Τσιότσιας, Νικόλαος Δ. Χαρισίου, Benedict Ehrhardt, Benjamin Rudolph, Simone Mascotto και Μαρία Α. Γούλα

1674

Ανάπτυξη και μελέτη νέων βιοκαταλυτικών συστημάτων μέσω ακινητοποίησης πρωτεολυτικών ενζύμων σε συνθετικά ανάλογα αμινοαργίλων Λανθανίου/Δημητρίου

(ORAL PRESENTATION)

Καλούδη Αγγελική, Γιαννακοπούλου Αρχοντούλα, Σκόντα Αναστασία, Ζυγούρη Παναγιώτα, Σπύρου Κωνσταντίνος, Χαράλαμπος Σταμάτης, Γουρνής Δημήτριος*

1688

Καταλυτική/οξειδωτική αποθείωση πρότυπων υγρών καυσίμων με χρήση ενεργών ανθράκων

Ελένη Δ. Σαλονικίδου*, Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης, Ελένη Α. Δεληγιάννη, Κωνσταντίνος Σ. Τριανταφυλλίδης

1695

Θεωρητική μελέτη των καταλυτικών επιφανειών ZnO και M/ZnO (M = Cu και Au): προσέγγιση μέσω DFT

(ORAL PRESENTATION)

Καράνταγλη Ελένη, Παπαβασιλείου Ιωάννα, Σιγάλας Μιχαήλ

1696

Θεωρητική μελέτη των καταλυτικών επιφανειών ZnO και CuΟ-ZnO τροποποιημένων με Al ή/και Ga, μέσω συναρτησιακών υπολογισμών πυκνότητας (DFT calculations)

Καράνταγλη Ελένη, Παπαβασιλείου Ιωάννα, Τόμπρος Στυλιανός, Σιγάλας Μιχαήλ

1703

Facile synthesis of Ni containing hierarchical beta zeolite- Al2O3 composites for hydrodeoxygenation of palm oil

Aasif A. Dabbawala, Kyriakos N. Papageridis, Nikolaos Charisiou, Maria A. Goula, Kyriaki Polychronopoulou*

1708

Φωτοκαταλυτική οξειδωτική μετατροπή βιομάζας με καινοτόμα νανοϋλικά οξειδίου του τιτανίου: μηχανισμοί και δραστικές ενώσεις

Δημήτριος Α. Γιαννακουδάκης*, Ζωή-Λίνα Κουτσογιάννη, Abdul Qayyum, Mariusz Barczak, Piotr Borowski, Juan Carlos Colmenares, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης*

1712

Φωτοεναπόθεση μετάλλων (Cu, Ni, Pt) σε περοβσκιτικό υλικό (SrTiO3) για παραγωγή υδρογόνου H2

Άννα Παναγιώτα Σουρή*, Ευαγγελία Σκλήρη, Ιωάννης Βαμβασάκης, Γεράσιμος Αρματάς, Βασίλειος Μπίνας