2η Ημέρα 16ου ΠΣΚ, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, 2022

4η Συνεδρία – Καταλυτική Μετατροπή CO2

Προεδρείο Γ. Μαρνέλλος, Κ. Πολυχρονοπούλου

9:00-9.30

6η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Computational Nanoscale Electrocatalyst Design for CO2 Reduction

Giannis Mpourmpakis, Associate Professor of Chemical Engineering, University of Pittsburgh (USA)

9:30-9:45

Decoupling the chemical and mechanical strain effect on steering the CO2 activation over CeO2-based oxides: An experimental and DFT approach (ID:1702)

K. Polychronopoulou, S. AlKhoori, S. AlBedwawi, S. Alareeqi, A.G.S. Hussien, M.A. Vasiliades, A.M. Efstathiou, K.C. Petallidou, N. Singh, D.H. Anjum, L.F. Vega, M.A. Baker

9:45-10:00

Active CeO2-modified Ni/Al2O3 catalysts for CO2 methanation reaction: Important mechanistic features (ID:1633)

A.A. Alkhoori, O. Elfaki, A.A. Dabbawala, C.M.

Damaskinos, K.C. Petallidou, D.H. Anjum, N. Singh, M.A. Baker, N.D. Charisiou, M.A. Goula, A.M. Efstathiou, K. Polychronopoulou

10:00-10:15

Μεθανίωση CO2 σε πιλοτική κλίμακα με χρήση νανο-δομημένου καταλύτη Ni/CeO2 εναποτεθιμένου σε κεραμικές πελλέτες NZP (ID:1613)

Γ. Βαρβούτης, Α. Λαμπρόπουλος, Π. Οικονόμου, Κ. Ανδρεούλη, Β. Σταθόπουλος, Μ. Λυκάκη, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης

10:15-10:30

Αξιοποίηση CO2 με παράλληλη παραγωγή αιθυλενίου από αιθάνιο: Σύγκριση χημικής ανάδρασης με συντροφοδοσία (ID:1637)

Α. Χριστοδούλου, Μ. Τασιούλα, Σ.Α. Θεοφανίδης, Α. Λεμονίδου

10:30-11:00

Διάλειμμα για Καφέ

5η Συνεδρία: Περιβαλλοντική Κατάλυση και Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων – Εναλλακτικές και Αειφόρες Πηγές Ενέργειας

Προεδρείο Σ. Μπογοσιάν, Θ. Ιωαννίδης

11:00-11:15

Structural rearrangements within the (VvOx)n phase dispersed on TiO2 mediated by temperature and coverage effects (ID:1655)

Th. Kentri, E.Thanoukou, N. Chrysovergi, A. Tsevis, S. Boghosian

11:15-11:30

Μελέτη καινοτόμων Pd/Co-alumina καταλυτων για εφαρμογές καταλυτικής οξείδωσης CO (ID:1672)

Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Ε. Παχατουρίδου, Α. Λάππας

11:30-11:45

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καταλυτικού μετατροπέα για την κατεργασία απαερίων μονάδων φορμαλδεΰδης (ID:1697)

Μ. Σμυρνιώτη, Β. Δρακόπουλος, Θ. Ιωαννίδης

11:45-12:00

Εστεροποίηση ολεϊνών και ελαίων υψηλής οξύτητας προερχόμενων από σαπουνόπαστα με ετερογενείς ζεόλιθους (ID:1664)

Σ.Α. Καρακούλια, Α.Α. Μαριανού, Χ.Μ. Μιχαήλωφ, Μ. Σουντουρλής, Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Α.Α Λάππας

13:00

Αναχώρηση από Αγορά Χανίων

Εκδρομή  και Επίσημο Γεύμα Συμποσίου

To top